La nota de defectes resol no practicar el dipòsit dels comptes anuals de la societat els comptes es presenten per dos motius: Per no constar en l'apartat corresponent la dada relativa al període mitjà de pagament a proveïdors o, si s'escau, per no expressar-se la causa per no fer-ho i per no acompanyar l'estat de canvis en el patrimoni net. De la normativa resulta, sense cap mena de dubte, el caràcter no obligatori de l'estat de canvis en el patrimoni net així com el caràcter no obligatori de presentació a dipòsit per a les empreses acollides al sistema de formulació de comptes en model abreujat o en format Pimes. Procedeix en conseqüència l'estimació del motiu de recurs.

Fecha: 
Viernes, 29 Diciembre, 2017