Legislación

En el cas la causant estableix en el seu testament, una condició resolutòria en el llegat a favor del fill del seu marit, sent que l'efectivitat del llegat queda supeditat a la defunció del pare del legatari i marit de la testadora. No pot practicar la cancel·lació d'aquesta condició resolutòria, ni es poden inscriure els llegats lliures d'aquesta condició. El compliment de la condició imposada s'haurà d'acreditar en el moment de la defunció de F. S. S. i s'haurà de presentar el certificat que el reflecteixi.

RESOLUCIÓ JUS/832/2021, de 23 de març, dictada en el recurs governatiu interposat per I. F. G. contra la qualificació de 26 de novembre de 2020 de la registradora de la propietat titular del Registre de la Propietat núm. 2 de Vilanova i la Geltrú que suspèn parcialment la inscripció d'una escriptura d’acceptació d’herència perquè s’entén que no s’ha complert la condició resolutòria imposada per la causant en el seu testament, que afecta determinades finques deixades en llegat.

Date: 
Wednesday, 31 March, 2021

Date: 
Wednesday, 31 March, 2021

Pages