Què puc sol·licitar?

Aquells documents notarials que comptin amb més de 25 anys d'antiguitat i hagin estat autoritzats a la ciutat de Barcelona. Fins a aquells 25 anys d'antiguitat, els documents estan sota la custòdia i conservació de cada Notari individual, a qui podrà dirigir-se  perquè li expedeixi la còpia del document que estigui interessat.

Per facilitar als ciutadans l'obtenció del servei Notarial en aquest camp, també es pot sol·licitar una còpia per la via telemàtica o postal indicada, sense haver d'acudir personalment al Notari que va autoritzar el document original i evitar així un desplaçament potser inconvenient.

Si el notari que va autoritzar l'escriptura ja va morir, es va jubilar o es va traslladar, no ha de preocupar-se. L'original de la còpia sol·licitada estarà sota la custòdia del Notariat gràcies a un  sistema absolutament segur. Així, si el document original té més de 25 anys d'antiguitat, estarà sota la custòdia i responsabilitat del nostre Notari Arxiver de l’Arxiu Notarial de Barcelona. Si el document original té menys de 25 anys d'antiguitat estarà sota la custòdia i responsabilitat d'un altre Notari. En aquest últim cas, per facilitar-li la localització del Notari responsable d'aquest document original, posem a la seva disposició l'eina de “Recerca d'Escriptures” ubicat en la pàgina d'inici.