Legislación

No n'hi ha prou comparar en termes aritmètics les superfícies de les edificacions declarades pel que fa a la de la finca sobre la qual es declaren, sinó que cal comparar les ubicacions geogràfiques d'aquella amb la d'aquesta.

Resolució de 19 de juliol de 2019, de la Direcció general dels Registres i del Notariado, en el recurs interposat contra la nota de qualificació negativa de la registradora de la propietat de Guadarrama-Alpedrete, per la qual se suspèn la inscripció d'una obra nova declarada en escriptura pública.

Fecha: 
dijous, 8 agost, 2019

Pàgines