Legislación

És doctrina de la Direcció General que inscrit el nomenament d'auditor voluntari, el dipòsit dels comptes només pot dur-se a terme si venen acompanyades amb de l'informe de verificació.

Resolució d'11 de desembre de 2020, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa pel registrador mercantil i de béns mobles I de Tarragona, per la qual se suspèn el dipòsit dels comptes anuals de l'exercici 2019 d'una societat, per no acompanyar amb-se l'informe de l'auditor de comptes inscrit amb caràcter voluntari.

Fecha: 
dilluns, 28 desembre, 2020

Pàgines