Legislación

Vigent la nota marginal de tancament per baixa provisional en l'Índex d'Entitats, no podrà practicar cap assentament en el full obert a la societat afectada, fora de perill les excepcions esmentades. I produït tal tancament ni tan sols pot inscriure -com pretén el recurrent- el cessament dels administradors.

Resolució de 22 de juliol de 2019, de la Direcció general dels Registres i del Notariado, en el recurs interposat contra la negativa del registrador mercantil I d'Alacant a inscriure una escriptura d'elevació a públic d'acords socials d'una societat.

Fecha: 
divendres, 9 agost, 2019

La manca de pronunciament exprés o la falta de reacció de l'Ajuntament no pot desemparar al titular de la llicència, que s'ha dirigit expressament al mateix sol·licitant-li que declari la vigència d'aquesta llicència. No procedeix per tant suspendre la inscripció de l'obra nova en construcció pel motiu assenyalat per la registradora.

Resolució de 22 de juliol de 2019, de la Direcció general dels Registres i del Notariado, en el recurs interposat contra la negativa de la registradora de la propietat de Basa a inscriure una escriptura de declaració d'obra nova en construcció.

Fecha: 
divendres, 9 agost, 2019

L'actuació del lletrat de l'Administració de Justícia pel que fa a l'apreciació i valoració de les circumstàncies concurrents al cas, de manera que, escoltades les parts i signi el decret d'aprovació de la rematada, res obstaria per a la inscripció de l'adjudicació per quantitat inferior al 50% del valor de subhasta

Resolució de 22 de juliol de 2019, de la Direcció general dels Registres i del Notariado, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Sant Llorenç de l'Escorial n.º 3, per la qual se suspèn la inscripció d'un decret d'adjudicació d'una finca en execució hipotecària.

Fecha: 
divendres, 9 agost, 2019

No hi ha qualificació registral negativa, ja que, com indica el registrador en el seu informe, s'ha inscrit el títol en els termes recollits en el mateix pel que el recurs no pot prosperar.

Resolució de 22 de juliol de 2019, de la Direcció general dels Registres i del Notariado, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador de la propietat de Logronyo n.º 2, per la qual es va practicar la inscripció d'una determinada execució hipotecària.

Fecha: 
divendres, 9 agost, 2019

Pàgines