Legislación

El registrador de la propietat en la seva nota de qualificació assenyala com a defecte que les dades que consten a la cèdula d'habitabilitat i en els certificats cadastral, energètic i de la comunitat de propietaris relatius a la finca als quals es refereixen són diferents dels que identifiquen la finca transmesa, d'acord amb els quals es transcriuen en l'escriptura de compravenda, que reprodueix els que consten en el Registre de la Propietat.  Es dóna que en tota la documentació aportada consta la venedora com a titular de la finca situada a la planta segona, porta quarta, de l'edifici del carrer Harmonia, número 5, i en el Registre consta la mateixa persona com a titular de la finca situada al la planta segona de l'edifici del carrer Harmonia, número 5, tot indica que la finca a la qual es refereix la documentació és la mateixa que la finca objecte de el contracte de compravenda, sobretot si es té en compte que el registrador no ha manifestat a la seva nota l'existència de possibles dubtes raonables que justifiquen la seva decisió.

RESOLUCIÓ JUS/3601/2019, de 19 de desembre, dictada en el recurs governatiu interposat pel notari de Barcelona Gonzalo Veciana García-Boente contra la qualificació de 27 de juny del registrador de la
propietat titular del Registre de la Propietat núm. 11 de Barcelona que suspèn la inscripció d’una escriptura de compravenda perquè no existeix una coincidència indubtable entre les dades de la finca a què es refereix la documentació adjunta a l’escriptura i les dades que resulten del registre.

Fecha: 
divendres, 10 gener, 2020

-

Resolución de 29 de noviembre de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Cervera de Pisuerga, por la que deniega la rectificación de la titularidad de determinadas fincas inscritas por concentración parcelaria.

Fecha: 
dimecres, 8 gener, 2020

Pàgines