Legislación

Es planteja en aquest expedient si és inscriptible en el Registre de la Propietat una certificació d'una acta d'adjudicació directa acordada en procediment de constrenyiment fiscal per l'Agència Estatal d'Administració Tributària. La registradora suspèn la inscripció a l'entendre que no resulta possible la pràctica de la inscripció sol·licita per haver estat acordada l'adjudicació directa en un procediment d'alienació obert el dia 26 de juliol de 2018. Es confirma el defecte interposat pel registrador.

Resolució de 23 de juliol de 2019, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa per la registradora de la propietat de Daimiel, per la qual se suspèn la inscripció de la transmissió d'una finca, realitzada en procediment d'execució administratiu.

Fecha: 
dimecres, 25 setembre, 2019

Es planteja en aquest expedient si és inscriptible en el Registre de la Propietat una certificació d'una acta d'adjudicació directa acordada en procediment de constrenyiment fiscal per l'Agència Estatal d'Administració Tributària. La registradora suspèn la inscripció a l'entendre que no resulta possible la pràctica de la inscripció sol·licita per haver estat acordada l'adjudicació directa en un procediment d'alienació obert el dia 26 de juliol de 2018. Es confirma el defecte interposat pel registrador.

Resolució de 23 de juliol de 2019, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa per la registradora de la propietat de Daimiel, per la qual se suspèn la inscripció de la transmissió d'una finca, realitzada en procediment d'execució administratiu.

Fecha: 
dimecres, 25 setembre, 2019

Es planteja en aquest expedient si és inscriptible en el Registre de la Propietat una certificació d'una acta d'adjudicació directa acordada en procediment de constrenyiment fiscal per l'Agència Estatal d'Administració Tributària. La registradora suspèn la inscripció a l'entendre que no resulta possible la pràctica de la inscripció sol·licita per haver estat acordada l'adjudicació directa en un procediment d'alienació obert el dia 26 de juliol de 2018. Es confirma el defecte interposat pel registrador.

Resolució de 23 de juliol de 2019, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa per la registradora de la propietat de Daimiel, per la qual se suspèn la inscripció de la transmissió d'una finca, realitzada en procediment d'execució administratiu.

Fecha: 
dimecres, 25 setembre, 2019

Es planteja en aquest expedient si és inscriptible en el Registre de la Propietat una certificació d'una acta d'adjudicació directa acordada en procediment de constrenyiment fiscal per l'Agència Estatal d' Administració Tributària. La registradora suspèn la inscripció a l'entendre que no resulta possible la pràctica de la inscripció sol·licita per haver estat acordada l'adjudicació directa en un procediment d'alienació obert el dia 26 de juliol de 2018. Es confirma el defecte interposat pel registrador.

Resolució de 23 de juliol de 2019, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa per la registradora de la propietat de Daimiel, per la qual se suspèn la inscripció de la transmissió d'una finca, realitzada en procediment d'execució administratiu.

Fecha: 
dimecres, 25 setembre, 2019

Es planteja en aquest expedient si és inscriptible en el Registre de la Propietat una certificació d'una acta d'adjudicació directa acordada en procediment de constrenyiment fiscal per l'Agència Estatal d' Administració Tributària. La registradora suspèn la inscripció a l'entendre que no resulta possible la pràctica de la inscripció sol·licita per haver estat acordada l'adjudicació directa en un procediment d'alienació obert el dia 26 de juliol de 2018. Es confirma la nota de qualificació de la registradora.

Resolució de 23 de juliol de 2019, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa per la registradora de la propietat de Daimiel, per la qual se suspèn la inscripció de la transmissió d'una finca, realitzada en procediment d'execució administratiu.

Fecha: 
dimecres, 25 setembre, 2019

Pàgines