Una modificació d'un element privatiu -i d'un element comú d'ús privativo-, quant excedeix d'aquest àmbit d'actuació individual que es reconeix per la Llei al seu propietari, no es pot dur a terme sense que s'acrediti l'acord unànime de la junta de propietaris. Una modificació com la present en la descripció d'un element privatiu -i d'un element comú d'ús privativo-, quant excedeix d'aquest àmbit d'actuació individual que es reconeix per la Llei al seu propietari, no es pot dur a terme sense que es acrediti l'acord unànime de la junta de propietaris la modificació qüestionada té repercussió manifesta en aquest element comú.

Fecha: 
dijous, 8 agost, 2019