Sol·licitada del Registre Mercantil Central per un interessat certificació negativa respecte a la denominació «Clorawfila, Sociedad Limitada», rep certificació positiva per considerar el registrador que resulta substancialment idèntica a una altra prèviament registrada«Clorofila, Sociedad Anónima Laboral».. En el present supòsit no pot confirmar-se la qualificació, ja que tot i que hi ha una certa semblança gràfica i fonètica, la veritat és que la mínima diferència gramatical té com a resultat que es tracti de denominacions clarament distingibles a l'efecte de l'exigència legal d'identificació

Fecha: 
dijous, 12 març, 2020