Segons el defecte expressat pel registrador en la seva qualificació, suspèn la inscripció sol·licitada perquè en l'escriptura qualificada «no consta asseveració notarial sobre la inexistència de discrepància entre les clàusules de la mateixa i les condicions de l'oferta vinculant contingudes en la Fitxa Europea d'Informació normalitzada - coneguda com FEIN-, sense que tampoc figuri incorporada aquesta última» No obstant això, el notari autoritzant de l'escriptura qualificada s'ha fet constar en la mateixa, sota la seva responsabilitat, que mitjançant l'acta que ressenya, per ell autoritzada, els prestataris han rebut en termini la documentació exigida per la Llei i l'assessorament que preveu la mateixa, als efectes de complir amb el control material de transparència. Per això, s'ha d'entendre que l'escriptura és conforme amb la FEIN i amb l'acta prèvia, de manera que el defecte impugnat no pot ser mantingut.

Fecha: 
dimecres, 24 juny, 2020