Resoluciones

En aquest expedient s'insta pels recurrents en sol·licitud privada la rectificació d'una sèrie d'actuacions.  No pot estimar-se la pretensió que es rectifiquin seients, com una nota marginal i una segregació ja efectuada i que es troba sota la salvaguarda dels tribunals. Només amb la conformitat de tots els titulars de drets inscrits o a través d'una acció declarativa de rectificació de registre i aniran part tots els interessats, pot dur-se a terme la rectificació pretesa.

Resolució de 27 de setembre de 2019, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Bilbao n.º 6, per la qual es denega la rectificació d'una segregació ja inscrita sol·licitada en virtut d'instància.

Fecha: 
dimecres, 13 novembre, 2019

Mitjançant el present recurs es pretén la inscripció d'una escriptura d'acceptació i adjudicació d'herència. En el cas que és objecte d'aquest recurs no es pot prescindir, sense la pertinent declaració judicial d'ineficàcia, de l'testament de què deriva la condició de legatària de l'excònjuge de el causant.

Resolució de 25 de setembre de 2019, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la qualificació de la registradora de la propietat de València n.º 10, per la qual se suspèn la inscripció d'una escriptura de acceptació i adjudicació d'herència.

Fecha: 
dimecres, 13 novembre, 2019

Pàgines