Resoluciones

És objecte d'aquest expedient decidir si és inscriptible la representació gràfica alternativa a la cadastral corresponent a una finca registral i consegüent rectificació de la seva descripció. La desproporció de superfície és tan notable que justifica la manca d'identitat manifestada pel registrador que hi hagi correspondència de l'recinte amb la finca registral.

Resolució de 9 d'octubre de 2019, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de registrador de la propietat d'Eivissa núm 4, per la qual se suspèn la inscripció d'una representació gràfica alternativa a la cadastral.

Fecha: 
dijous, 14 novembre, 2019

Pàgines