Resoluciones

-

Resolución de 23 de enero de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador de la propiedad de Villarreal n.º 2, por la que se suspende la inmatriculación de una finca.

Fecha: 
dijous, 21 febrer, 2019

Ha de decidir-se en aquest expedient si és o no inscriptible una escriptura d'adjudicació d'herència. La interpretació de quina va ser la voluntat del testador respecte a la cosa llegada correspondrà a tots els hereus i interessats en la successió, i, per tant, aquesta seria una qüestió de competència exclusiva, si s'escau, dels hereus abintestat i la legatària, o, si no, de l'autoritat judicial.

Resolució de 21 de desembre de 2018, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la qualificació del registrador de la propietat d'Eivissa núm 4, per la qual es denega la inscripció d'una escriptura d'acceptació i presa de possessió de llegat.

Fecha: 
dilluns, 28 gener, 2019

Pàgines