Resoluciones

En el present cas, els dubtes d'identitat que exposa el registrador es fonamenten en les alteracions en el perímetre i superfície cadastral de la finca. A això cal afegir la magnitud de l'excés conjuntament amb l'alteració de límits fixos. Si el registrador ha apreciat defectes pel que fa a una de les finques objecte de el document, però no pel que fa a l'altra, ha de procedir al seu despatx pel que fa a aquesta última sense requerir sol·licitud expressa d'inscripció parcial a l'respecte.

Resolució de 15 d'octubre de 2019, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de registrador de la propietat interí de A Pobra de Trives, per la qual suspèn la inscripció de la rectificació de cabuda i límits de dues finques que consten immatriculades en l'any 2007.

Fecha: 
divendres, 22 novembre, 2019

Pàgines