Resoluciones

La nota de qualificació negativa de la registradora per la qual denega iniciar l'expedient de doble immatriculació per no constar-li acreditada l'existència de la mateixa entre les concretes finques al·legades per les interessades, així com la negativa a rectificar la titularitat de la finca de reemplaçament sense consentiment del seu titular registral, ha de ser plenament confirmada, i desestimat el recurs.

Resolución de 29 de noviembre de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Cervera de Pisuerga, por la que deniega la rectificación de la titularidad de determinadas fincas inscritas por concentración parcelaria.

Fecha: 
dimecres, 8 gener, 2020

Tal com assenyala l'article 202 de la Llei Hipotecària, les coordenades es refereixen a la superfície ocupada per l'edificació el que s'ha d'entendre en el sentit que ha d'estar realment ocupada, no merament projectada la seva ocupació. Altrament, si l'edificació no arribés a executar-se o es modifiqués a la seva terminació, el Registre publicaria una informació errònia

Resolució de 28 de novembre de 2019, de la Direcció general dels Registres i de l'Notariado, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat d'Alcorcón n.º 2, per la qual es denega la inscripció d'una escriptura d'elevació a públic de document privat de compravenda de dret de superfície, esmenada mitjançant sengles diligències, i de l'escriptura pública de cessió de contracte.

Fecha: 
divendres, 27 desembre, 2019

No pot procedir-se a la inscripció, sense perjudici que per l'interessat s'exercitin els recursos o actuacions corresponents davant aquesta autoritat administrativa o fins i tot judicial per a instar la rectificació de la resolució dictada, o bé entaular el judici declaratiu que correspongui en defensa dels seus drets.

Resolució de 27 de novembre de 2019, de la Direcció General dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat d'Arganda del Rei núm. 2, per la qual es denega la inscripció d'una representació gràfica cadastral.

Fecha: 
divendres, 27 desembre, 2019

No pot procedir-se a la inscripció, sense perjudici que per l'interessat s'exercitin els recursos o actuacions corresponents davant aquesta autoritat administrativa o fins i tot judicial per a instar la rectificació de la resolució dictada, o bé entaular el judici declaratiu que correspongui en defensa dels seus drets.

Resolució de 27 de novembre de 2019, de la Direcció General dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat d'Arganda del Rei núm. 2, per la qual se suspèn la inscripció d'una representació gràfica cadastral.

Fecha: 
divendres, 27 desembre, 2019

Pàgines