Resoluciones

Es planteja en aquest expedient si és inscriptible en el Registre de la Propietat una certificació d'una acta d'adjudicació directa acordada en procediment de constrenyiment fiscal per l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Resolució de 23 de maig de 2019, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa per la registradora de la propietat de Madrid n.º 11, per la qual se suspèn la inscripció d' un certificat d'acta d'adjudicació directa en procediment de constrenyiment administratiu.

Fecha: 
dijous, 13 juny, 2019

Es planteja en aquest expedient si és inscriptible en el Registre de la Propietat una certificació d'una acta d'adjudicació directa acordada en procediment de constrenyiment fiscal per l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Resolució de 23 de maig de 2019, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa pel registrador de la propietat de Motilla del Palancar, per la qual se suspèn la inscripció d'una certificació d'acta d'adjudicació directa en procediment de constrenyiment administratiu.

Fecha: 
dijous, 13 juny, 2019

Es planteja en aquest expedient si és inscriptible en el Registre de la Propietat una certificació d'una acta d'adjudicació directa acordada en procediment de constrenyiment fiscal per l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Resolució de 23 de maig de 2019, de la Direcció general dels Registres i del Notariado, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa pel registrador de la propietat de Motilla del Palancar, per la qual se suspèn la inscripció d'una certificació d'acta d'adjudicació directa en procediment de constrenyiment administratiu.

Fecha: 
dijous, 13 juny, 2019

En el present cas es presenta en el Registre el testimoni del decret d'adjudicació i, en una addició al manament en què es relaciona un decret pel qual s'estima un recurs de reposició contra la diligència d'ordenació de data 13 de març de 2017 i s'addiciona tal decret pel que fa adjudicació de les usufructuàries. La qüestió se circumscriu a determinar si el decret pel qual s'estima el recurs interposat és títol suficient per poder practicar l'oportuna inscripció de nua propietat i usdefruit com a conseqüència del títol d'adjudicació. El recurs ha de ser estimat. En virtut del recurs de reposició interposat el títol d'adjudicació queda definitivament formalitzat amb atribució d'un dret d'usdefruit.

Resolució de 22 d'abril de 2019, de la Direcció general dels Registres i del Notariado, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador de la propietat de Madrid n.º 29, per la qual se suspèn la inscripció del testimoni de un decret d'adjudicació dictat en el si de
un procediment d'execució de títols judicials, al que s'acompanya de manament de cancel·lació de càrregues i altres decrets i diligències d'ordenació, així com un manament d'addició.

Fecha: 
dilluns, 13 maig, 2019

Pàgines