Resoluciones

L'únic defecte objecte d'aquest expedient consisteix a determinar si és inscriptible en el Registre de la Propietat la manifestació següent, continguda en un testimoniatge d'acte judicial ferma pel qual es declara el domini sobre dues finques: «Al costat de la partió de M. pot construir un alpender, al costat de la partió, per sota de l'altre alpender » Si no queda clarament constituït el dret real de manera efectiva, amb determinació del seu contingut i extensió, estarem davant d'una simple menció d'un dret que és susceptible d'inscripció separada i especial en el Registre de la Propietat quan aquell s'acabi de configurar.

Resolució de 25 d'octubre de 2019, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la negativa de registrador de la propietat de Santa Maria de Guia de Gran Canària a inscriure un testimoniatge d'acte judicial ferma pel qual es declara justificat el domini de dues finques en què es fa esment d'un dret susceptible d'inscripció separada i especial.

Fecha: 
divendres, 22 novembre, 2019

Ha de decidir-se en aquest expedient si és o no inscriptible una escriptura d'acceptació i adjudicació de llegat. La institució en cosa certa, a priori, és una crida a títol singular i per tant en general, no té naturalesa de clàusula particional. Però això no impedeix que, de la voluntat concreta de testador, el que no ha passat en aquest expedient, pugui resultar el contrari.

Resolució de 23 d'octubre de 2019, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la qualificació de registrador de la propietat de Múrcia n.º 8, per la qual se suspèn la inscripció d'una escriptura d'acceptació i adjudicació de llegat.

Fecha: 
divendres, 22 novembre, 2019

Pàgines