Resoluciones

La registradora suspèn la inscripció l'escriptura d'acabament d'una obra prèviament declarada en construcció consistent en un habitatge unifamiliar. perquè, segons expressa en la seva qualificació, manca el Llibre de l'Edifici. És reiterada doctrina de la Direcció General la necessitat d'aportar per al seu arxiu el llibre de l'edifici. Es confirma el defecte.

Resolució de 16 de maig de 2019, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la negativa de la registradora de la propietat d'Albacete n.º 1 a inscriure un acta de finalització d'obra autoritzada per notari.

Fecha: 
dijous, 13 juny, 2019

Es planteja en aquest expedient si és inscriptible en el Registre de la Propietat una certificació d'una acta d'adjudicació directa acordada en procediment de constrenyiment fiscal per l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Resolució de 23 de maig de 2019, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa per la registradora de la propietat de Madrid n.º 11, per la qual se suspèn la inscripció d' un certificat d'acta d'adjudicació directa
en procediment de constrenyiment administratiu.

Fecha: 
dijous, 13 juny, 2019

Es planteja en aquest expedient si és inscriptible en el Registre de la Propietat una certificació d'una acta d'adjudicació directa acordada en procediment de constrenyiment fiscal per l'Agència Estatal d'Administració Tributària.-

Resolució de 23 de maig de 2019, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa per la registradora de la propietat de Madrid n.º 11, per la qual se suspèn la inscripció d' un certificat d'acta d'adjudicació directa en procediment de constrenyiment administratiu.

Fecha: 
dijous, 13 juny, 2019

Es planteja en aquest expedient si és inscriptible en el Registre de la Propietat una certificació d'una acta d'adjudicació directa acordada en procediment de constrenyiment fiscal per l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Resolució de 23 de maig de 2019, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa per la registradora de la propietat de Madrid n.º 11, per la qual se suspèn la inscripció d' un certificat d'acta d'adjudicació directa
en procediment de constrenyiment administratiu.

Fecha: 
dijous, 13 juny, 2019

Es planteja en aquest expedient si és inscriptible en el Registre de la Propietat una certificació d'una acta d'adjudicació directa acordada en procediment de constrenyiment fiscal per l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Resolució de 23 de maig de 2019, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa per la registradora de la propietat de Madrid n.º 11, per la qual se suspèn la inscripció d' un certificat d'acta d'adjudicació directa en procediment de constrenyiment administratiu.

Fecha: 
dijous, 13 juny, 2019

Pàgines