Resoluciones

Es planteja en aquest expedient si és inscriptible en el Registre de la Propietat una certificació d'una acta d'adjudicació directa acordada en procediment de constrenyiment fiscal per l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Resolució de 23 de maig de 2019, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa per la registradora de la propietat de Madrid n.º 11, per la qual se suspèn la inscripció d' un certificat d'acta d'adjudicació directa
en procediment de constrenyiment administratiu.

Fecha: 
dijous, 13 juny, 2019

Es planteja en aquest expedient si és inscriptible en el Registre de la Propietat una certificació d'una acta d'adjudicació directa acordada en procediment de constrenyiment fiscal per l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Resolució de 23 de maig de 2019, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa per la registradora de la propietat de Madrid n.º 11, per la qual se suspèn la inscripció d' un certificat d'acta d'adjudicació directa en procediment de constrenyiment administratiu.

Fecha: 
dijous, 13 juny, 2019

Es planteja en aquest expedient si és inscriptible en el Registre de la Propietat una certificació d'una acta d'adjudicació directa acordada en procediment de constrenyiment fiscal per l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Resolució de 23 de maig de 2019, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa pel registrador de la propietat de Motilla del Palancar, per la qual se suspèn la inscripció d'una certificació d'acta d'adjudicació directa en procediment de constrenyiment administratiu.

Fecha: 
dijous, 13 juny, 2019

Es planteja en aquest expedient si és inscriptible en el Registre de la Propietat una certificació d'una acta d'adjudicació directa acordada en procediment de constrenyiment fiscal per l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Resolució de 23 de maig de 2019, de la Direcció general dels Registres i del Notariado, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa pel registrador de la propietat de Motilla del Palancar, per la qual se suspèn la inscripció d'una certificació d'acta d'adjudicació directa en procediment de constrenyiment administratiu.

Fecha: 
dijous, 13 juny, 2019

Pàgines