Resoluciones

Es planteja en aquest expedient si és inscriptible en el Registre de la Propietat una certificació d'una acta d'adjudicació directa acordada en procediment de constrenyiment fiscal per l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Resolució de 5 de juliol de 2019, de la Direcció general dels Registres i del Notariado, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa per la registradora de la propietat de Majadahonda n.º 2, per la qual se suspèn la inscripció d' la transmissió d'una finca, realitzada en
procediment d'execució

Fecha: 
dilluns, 29 juliol, 2019

Pàgines