Resoluciones

No hi ha qualificació registral negativa, ja que, com indica el registrador en el seu informe, s'ha inscrit el títol en els termes recollits en el mateix pel que el recurs no pot prosperar.

Resolució de 22 de juliol de 2019, de la Direcció general dels Registres i del Notariado, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador de la propietat de Logronyo n.º 2, per la qual es va practicar la inscripció d'una determinada execució hipotecària.

Fecha: 
divendres, 9 agost, 2019

No n'hi ha prou comparar en termes aritmètics les superfícies de les edificacions declarades pel que fa a la de la finca sobre la qual es declaren, sinó que cal comparar les ubicacions geogràfiques d'aquella amb la d'aquesta.

Resolució de 19 de juliol de 2019, de la Direcció general dels Registres i del Notariado, en el recurs interposat contra la nota de qualificació negativa de la registradora de la propietat de Guadarrama-Alpedrete, per la qual se suspèn la inscripció d'una obra nova declarada en escriptura pública.

Fecha: 
dijous, 8 agost, 2019

Es discuteix en el present expedient si escau cancel·lar una inscripció dominical i una anotació preventiva d'embargament travada sobre la registral 6.995 de Churriana de la Vega quan ni el titular registral, ni el creditor de l'embargament travat han estat part del procediment. Les exigències del principi de tracte successiu han de confirmar la suspensió de la nota recorreguda, tota vegada que el procediment del qual dimana el testimoniatge de la sentència qualificada no apareix entaulada contra el titular registral.

Resolució de 8 de juliol de 2019, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador de la propietat de Granada n.º 6, per la qual no es cancel·la una inscripció de domini i una anotació preventiva sobre una finca registral de l'esmentat Registre de la Propietat.

Fecha: 
dilluns, 29 juliol, 2019

Pàgines