Resoluciones

Per prendre anotació preventiva de l'embargament en cas de processos executius per deutes del titular registral, si s'ha produït la defunció del titular registral abans de l'iniciat el procediment, i aquest se segueix per deutes d'hereus certs i determinats, a més de la defunció haurà d'acreditar-se al registrador que la demanda s'ha adreçat contra aquests (article 166.1.a, paràgraf segon, del Reglament Hipotecari). Haurà d'acreditar-se la seva condició d'hereus del titular registral. En el cas, el posterior procés d'execució no es va adreçar davant alguna persona certa i determinada que pogués considerar-se com a interessada en l'herència, ja que mitjançant la renúncia dels tots els inicialment dits a l'herència, aquesta passa als següents en ordre, qui seran els encarregats de defensar els interessos de l'herència; i sense que tampoc no pugui substituir-se el requisit de la seva intervenció per la notificació de la demanda executiva a la senyora P. C. S. M. P., ja que, en aquest moment, la renúncia de l'esmentada senyora ja s'havia fet efectiva per la qual cosa no se la pot considerar com a interessada en l'herència.

Resolució de 30 de setembre de 2020, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa per la registradora de la propietat de Vigo núm. 3, per la qual suspèn l'extensió d'anotació preventiva d'embargament ordenat en seu d'un procés d'execució de títols judicials.

Fecha: 
dimecres, 14 octubre, 2020

Per accedir a la modificació del contingut del Registre de la Propietat i del caràcter de beneficiari amb que publica la titularitat del bé, cal comptar amb el consentiment de la persona que veu afectada la seva posició jurídica pel pronunciament registral o bé resolució judicial en què aquesta hagin tingut la possibilitat d'intervenir en la forma prevista per l'ordenament.

Resolució de 24 de setembre de 2020, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa pel registrador de la propietat de Fuenlabrada núm. 4, per la qual se suspèn la inscripció d'una escriptura d'adjudicació d'herència.

Fecha: 
divendres, 9 octubre, 2020

Pàgines