Resoluciones

La forma de convocatòria de la junta general ha de ser estrictament observada, sense que hi hagi la possibilitat d'acudir vàlida i eficaç a qualsevol altre sistema. Únicament l'operador postal universal gaudeix de la presumpció de veracitat i fehaciencia en la distribució, lliurament i recepció o refusi o impossibilitat de lliurament de notificacions d'òrgans administratius i judicials (i per tant també de les que hagin de tenir efecte en l'esfera notarial i registral), tant les realitzades per mitjans físics com telemàtics; i ,, aquesta fehaciencia és cosa diferent de l'autenticitat, la qual podrà ser admesa i valorada en el si d'un procediment judicial, però que es torna en inequívoca exigència en l'àmbit en el qual desenvolupen les seves funcions tant registradors com notaris. Admetre el contrari en un cas com el present, podria suposar una clara indefensió per al destinatari de la comunicació, donat l'evident risc de vulneració dels drets que tot soci té a saber de quina forma va a ser convocat a una junta i per qui , permetent així conèixer, amb la suficient antelació, les qüestions sobre les que és cridat a pronunciar-se i reflexionar detingudament sobre el sentit de l'vot per emetre.

Resolució de 2 de gener de 2019, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la negativa de registrador mercantil i de béns mobles XI de Barcelona a inscriure determinats acords adoptats per la junta general d'una societat.

Fecha: 
dimarts, 5 febrer, 2019

Pàgines