Resoluciones

En el present cas, atenent l'informe de l'òrgan d'administració, al balanç que serveix de base a l'operació de reducció del capital i l'acord de la Junta General sobre la mateixa, resulta de l'acord de la junta general que es corregeix el desequilibri patrimonial mitjançant aquesta reducció una vegada que l'import de la prima d'assumpció s'ha restat del saldo de les pèrdues acumulades.

Resolució de 13 de novembre de 2017, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la negativa de la registradora mercantil i de béns mobles de Ciutat Real a inscriure l'escriptura de reducció del capital social d'una entitat.

Fecha: 
divendres, 1 desembre, 2017

Pàgines