Resoluciones

No procedeix la inscripció del referit apoderament i cal procedir amb caràcter previ a la reactivació de la societat en els termes que resulten de les consideracions anteriors i la seva adequació a l'ordenament jurídic, o l'atorgament del poder pel liquidador corresponent (cfr. Articles 375 i 376 de la Llei de societats de capital).

Resolució de 18 de juliol de 2018, de la Direcció general dels Registres i del Notariado, en el recurs interposat contra la negativa de la registradora mercantil IV d'Alacant a inscriure una escriptura d'apoderament.

Fecha: 
dimarts, 7 agost, 2018

Com a conseqüència d'aquest expedient, es va dur a terme la designació d'un auditor per a la verificació dels comptes de l'exercici, el que determina la impossibilitat de dur a terme el dipòsit de comptes sense que vagi acompanyat del preceptiu informe.

Resolució de 27 de juliol de 2018, de la Direcció general dels Registres i del Notariado, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa pel registrador mercantil i de béns mobles I de Saragossa, per la qual es rebutja el dipòsit de comptes d'una societat corresponent a l'exercici 2016.

Fecha: 
dissabte, 4 agost, 2018

El registrador de béns mobles que denega la pròrroga d'una anotació la nota d'intervenció es va produir el dia 15 de maig de 2014 havent-se presentat el manament per a la seva pròrroga el dia 4 de maig de 2018

Resolució de 26 de juliol de 2018, de la Direcció general dels Registres i del Notariado, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa pel registrador mercantil i de béns mobles de Burgos, per la qual es denega la pràctica d'una anotació preventiva de pròrroga.

Fecha: 
dissabte, 4 agost, 2018

En el supòsit de fet que dóna lloc a la present conflueixen dues circumstàncies ja que l'article corresponent dels modificats Estatuts socials resulta tant l'activitat de distribució d'energia, que és una activitat regulada i subjecta al règim de separació d'activitats, com altres activitats alienes al sistema elèctric.

Resolució de 25 de juliol de 2018, de la Direcció general dels Registres i del Notariado, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa pel registrador mercantil i de béns mobles II de Navarra, per la qual se suspèn la inscripció d'acords de modificació de l'objecte social.

Fecha: 
dissabte, 4 agost, 2018

Dels fets resulta que es va presentar de manera telemàtica al Registre Mercantil una escriptura pública de contingut immobiliari que palesament no pot causar assentament de presentació al no tenir contingut registrable en aquest Registre. Aquest error de presentació que porta a terme el notari autoritzant es consolida pel que comet el registrador Mercantil en fer constar en la seva nota de denegació que la mateixa es refereix a un subjecte inscrit.

Resolució de 27 de juny de 2018, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa pel registrador mercantil i de béns mobles de Burgos, per la qual es denega la presentació d'una escriptura pública.

Fecha: 
dilluns, 9 juliol, 2018

Pàgines