Resoluciones

En el supòsit de fet que dóna lloc a la present conflueixen dues circumstàncies ja que l'article corresponent dels modificats Estatuts socials resulta tant l'activitat de distribució d'energia, que és una activitat regulada i subjecta al règim de separació d'activitats, com altres activitats alienes al sistema elèctric.

Resolució de 25 de juliol de 2018, de la Direcció general dels Registres i del Notariado, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa pel registrador mercantil i de béns mobles II de Navarra, per la qual se suspèn la inscripció d'acords de modificació de l'objecte social.

Fecha: 
dissabte, 4 agost, 2018

Dels fets resulta que es va presentar de manera telemàtica al Registre Mercantil una escriptura pública de contingut immobiliari que palesament no pot causar assentament de presentació al no tenir contingut registrable en aquest Registre. Aquest error de presentació que porta a terme el notari autoritzant es consolida pel que comet el registrador Mercantil en fer constar en la seva nota de denegació que la mateixa es refereix a un subjecte inscrit.

Resolució de 27 de juny de 2018, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa pel registrador mercantil i de béns mobles de Burgos, per la qual es denega la presentació d'una escriptura pública.

Fecha: 
dilluns, 9 juliol, 2018

La utilització del sintagma adjectival «professionals» al costat de la abreviatura indicativa de la forma social, produeix una indubtable confusió en el trànsit al permetre deduir que la societat es troba subjecta a les especialitats de la Llei 2/2007, de 15 de març, de Societats Professionals sense que sigui així.

Resolució de 7 de juny de 2018, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa pel registrador mercantil II d'Alacant, per la qual se suspèn la inscripció d'una escriptura de constitució de societat de responsabilitat limitada.

Fecha: 
dilluns, 25 juny, 2018

Pàgines