Resoluciones

No procedeix la inscripció del referit apoderament i cal procedir amb caràcter previ a la reactivació de la societat en els termes que resulten de les consideracions anteriors i la seva adequació a l'ordenament jurídic, o l'atorgament del poder pel liquidador corresponent (cfr. Articles 375 i 376 de la Llei de societats de capital).

Resolució de 18 de juliol de 2018, de la Direcció general dels Registres i del Notariado, en el recurs interposat contra la negativa de la registradora mercantil IV d'Alacant a inscriure una escriptura d'apoderament.

Fecha: 
dimarts, 7 agost, 2018

Com a conseqüència d'aquest expedient, es va dur a terme la designació d'un auditor per a la verificació dels comptes de l'exercici, el que determina la impossibilitat de dur a terme el dipòsit de comptes sense que vagi acompanyat del preceptiu informe.

Resolució de 27 de juliol de 2018, de la Direcció general dels Registres i del Notariado, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa pel registrador mercantil i de béns mobles I de Saragossa, per la qual es rebutja el dipòsit de comptes d'una societat corresponent a l'exercici 2016.

Fecha: 
dissabte, 4 agost, 2018

El registrador de béns mobles que denega la pròrroga d'una anotació la nota d'intervenció es va produir el dia 15 de maig de 2014 havent-se presentat el manament per a la seva pròrroga el dia 4 de maig de 2018

Resolució de 26 de juliol de 2018, de la Direcció general dels Registres i del Notariado, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa pel registrador mercantil i de béns mobles de Burgos, per la qual es denega la pràctica d'una anotació preventiva de pròrroga.

Fecha: 
dissabte, 4 agost, 2018

En el supòsit de fet que dóna lloc a la present conflueixen dues circumstàncies ja que l'article corresponent dels modificats Estatuts socials resulta tant l'activitat de distribució d'energia, que és una activitat regulada i subjecta al règim de separació d'activitats, com altres activitats alienes al sistema elèctric.

Resolució de 25 de juliol de 2018, de la Direcció general dels Registres i del Notariado, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa pel registrador mercantil i de béns mobles II de Navarra, per la qual se suspèn la inscripció d'acords de modificació de l'objecte social.

Fecha: 
dissabte, 4 agost, 2018

Pàgines