Resoluciones

La qüestió sobre la qual recau el recurs presentat se centra en una situació de conflicte d'interessos que es produeix en una comunitat de propietaris. La registradora de la propietat es basa en l'article 553-25.4 CCCat per negar que la modificació estatutària adoptada prohibint el lloguer d'habitatges de l'edifici per a ús turístic pugui accedir al Registre, ja que les normes que regeixen la comunitat de propietaris no contenen cap limitació dels usos respecte dels elements privatius de la mateixa.

RESOLUCIÓ JUS/2410/2014, de 9 d’octubre, dictada en el recurs governatiu interposat pel senyor O. G. C.,
com a president de la Comunitat Complexa de l’Edifici Tramuntana de Badalona, carrers Nou Cases, núm.
19-49; Tànger, núm. 16-26, i travessera de Sant Jeroni de la Murtra, núm. 6, contra la suspensió de la
inscripció d’una escriptura de protocol·lització de modificació d'estatuts comunitaris per la registradora de
la propietat titular del Registre de Badalona núm. 3.

Fecha: 
dimarts, 4 novembre, 2014

Estant subjecte a “l’acció hipotecària" a Catalunya a un termini d'exercici de vint anys i no havent transcorregut encara aquest termini, no es pot considerar extingida i s'ha de desestimar l'argumentació del recurrent. No havent-se produït o no havent-se acreditat pel recurrent l'extinció de la pretensió principal, no procedeix l'aplicació de l'article121-8.2 del CCCat, i s’ha de desestimar també la seva argumentació

RESOLUCIÓ JUS/1694/2014, de 7 de juliol, dictada en el recurs governatiu interposat pel senyor J. M. E. A., actuant com administrador únic de Inversiones y Jurídicas del Mediterráneo, SL, contra la qualificació del registrador de la propietat del Registre de Mont-roig del Camp.

Fecha: 
dimarts, 22 juliol, 2014

Pàgines