Resoluciones

És evident que els propietaris dissidents poden impugnar judicialment l'acord, però això no exclou la tasca qualificadora del registrador, que ha de comprovar, tal com ordena l'article 18 de la Llei hipotecària, si els actes inscriptibles reuneixen els requisits de validesa exigits per la legislació -en aquest cas, la legislació civil catalana- de què es tracti, denegant la seva inscripció quan -com succeeix en el present cas- no concorrin.

RESOLUCIÓ JUS/1726/2015, de 14 de juliol, dictada en el recurs governatiu interposat pel senyor J. R. V., com a representant de la comunitat de propietaris de l'immoble del carrer Aragó, 310, de Barcelona, contra la qualificació negativa d'una escriptura de protocol·lització de modificació dels Estatuts comunitaris per la registradora de la propietat del Registre de Barcelona núm. 1.

Fecha: 
divendres, 31 juliol, 2015

Es dicta en el recurs governatiu interposat pel notari de Vilanova i la Geltrú. Carlos José Sanz Izquierdo, contra suspensió de la inscripció d'una escriptura donació d'una finca a favor d'uns menors d'edat, per la Sra. Mª Carmen Floran Cañadell, registradora de la propietat número 1 de Vilanova i la Geltrú.

RESOLUCIÓ JUS / 77/2015, de 7 de gener, dictada en el recurs governatiu interposat pel notari de
Vilanova i la Geltrú, Carlos José Sanz Izquierdo, contra la qualificació de la registradora de la propietat
titular del Registre de la Propietat número 1 de Vilanova i la Geltrú.

Fecha: 
dilluns, 2 febrer, 2015

La qualificació suspensiva del registrador de la propietat apunta l'existència de tres defectes, els dos primers relatius a la repudiació de l'herència testamentària de la senyora M. Ll. C. C. per part de la seva néta, menor d'edat, C. T. G., i el tercer relatiu a la infracció del principi de tracte successiu de l'article 20.1 de la Llei hipotecària.

RESOLUCIÓ JUS/2425/2014, de 9 d’octubre, dictada en el recurs governatiu interposat pel senyor Antonio
Ángel Longo Martínez, notari de Barcelona, contra la suspensió de la inscripció d’una escriptura
d’acceptació i adjudicació d’herència, pel registrador de la propietat titular del Registre d’Igualada núm. 2

Fecha: 
dimecres, 5 novembre, 2014

Pàgines