Resoluciones

Sembla procedent distingir, d'una banda, acords que -com en el present cas- modifiquen el títol constitutiu per restablir el règim general de contribució establert per la llei, de manera que tots els propietaris satisfan la quantia que correspon a la seva quota de participació, modificant la regulació privilegiada que exonerava algun o alguns propietaris determinats. Així l'acord -la adopció permet l'article 553-45.2 del Codi civil- es pot aprovar amb el vot favorable de la majoria qualificada establerta per l'article 553-25.4 del Codi civil.

RESOLUCIÓ JUS/3149/2015, de 17 de desembre, dictada en el recurs governatiu interposat per C. V. S., com a representant de la Comunitat de Propietaris del carrer Gomis, núm. 73, de Barcelona, contra la
qualificació negativa d'una escriptura de protocol·lització de modificació del títol constitutiu de la comunitat
pel registrador de la propietat de Barcelona núm. 11.

Fecha: 
dilluns, 14 març, 2016

Si els testaments s'han d'interpretar d'acord amb la veritable darrera voluntat del causant no és sostenible de cap de les maneres que un cop el testador ha canviat de voluntat i ha designat a un hereu diferent, la renúncia d'aquest últim faci reviure la crida a favor d'aquell primer que ell ja no volia.

RESOLUCIÓ JUS/2437/2015, de 15 d’octubre, dictada en el recurs governatiu interposat pel notari de
Vilanova i la Geltrú, Emili González Bou, contra la qualificació de la registradora de la propietat de la
mateixa ciutat.

Fecha: 
dilluns, 9 novembre, 2015

Pàgines