Resoluciones

Sembla procedent distingir, d'una banda, acords que -com en el present cas- modifiquen el títol constitutiu per restablir el règim general de contribució establert per la llei, de manera que tots els propietaris satisfan la quantia que correspon a la seva quota de participació, modificant la regulació privilegiada que exonerava algun o alguns propietaris determinats. Així l'acord -la adopció permet l'article 553-45.2 del Codi civil- es pot aprovar amb el vot favorable de la majoria qualificada establerta per l'article 553-25.4 del Codi civil.

RESOLUCIÓ JUS/3149/2015, de 17 de desembre, dictada en el recurs governatiu interposat per C. V. S., com a representant de la Comunitat de Propietaris del carrer Gomis, núm. 73, de Barcelona, contra la
qualificació negativa d'una escriptura de protocol·lització de modificació del títol constitutiu de la comunitat
pel registrador de la propietat de Barcelona núm. 11.

Fecha: 
dilluns, 14 març, 2016

Si els testaments s'han d'interpretar d'acord amb la veritable darrera voluntat del causant no és sostenible de cap de les maneres que un cop el testador ha canviat de voluntat i ha designat a un hereu diferent, la renúncia d'aquest últim faci reviure la crida a favor d'aquell primer que ell ja no volia.

RESOLUCIÓ JUS/2437/2015, de 15 d’octubre, dictada en el recurs governatiu interposat pel notari de
Vilanova i la Geltrú, Emili González Bou, contra la qualificació de la registradora de la propietat de la
mateixa ciutat.

Fecha: 
dilluns, 9 novembre, 2015

És evident que els propietaris dissidents poden impugnar judicialment l'acord, però això no exclou la tasca qualificadora del registrador, que ha de comprovar, tal com ordena l'article 18 de la Llei hipotecària, si els actes inscriptibles reuneixen els requisits de validesa exigits per la legislació -en aquest cas, la legislació civil catalana- de què es tracti, denegant la seva inscripció quan -com succeeix en el present cas- no concorrin.

RESOLUCIÓ JUS/1726/2015, de 14 de juliol, dictada en el recurs governatiu interposat pel senyor J. R. V., com a representant de la comunitat de propietaris de l'immoble del carrer Aragó, 310, de Barcelona, contra la qualificació negativa d'una escriptura de protocol·lització de modificació dels Estatuts comunitaris per la registradora de la propietat del Registre de Barcelona núm. 1.

Fecha: 
divendres, 31 juliol, 2015

Pàgines