Resoluciones

No pot fer-se constar en el Registre que una finca està pendent de delimitació ni les limitacions que del mateix es deriven en les finques confrontants, sense haver-se incoat l'expedient de delimitació amb intervenció del titular registral.

Resolució d'11 de febrer de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador de la propietat de Navahermosa, per la qual es denega la pràctica d'una nota marginal.

Fecha: 
dijous, 25 febrer, 2021

L'efecte de tancament total del full social és el mateix tant en el supòsit de baixa provisional en l'Índex d'Entitats com en el de revocació del número d'identificació fiscal, sense perjudici que la pràctica de cadascuna d'aquestes notes marginals, així com la seva cancel·lació es practiqui en virtut de títols igualment diferents.

Resolució de 10 de febrer de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa de la registradora mercantil d'Alacant núm. 4 a inscriure determinats acords socials d'una societat unipersonal.

Fecha: 
dijous, 25 febrer, 2021

Ha de decidir-se en l'expedient si és o no inscriptible una escriptura d'adjudicació d'herència en què el causant és de nacionalitat eslovaca i estava casat en règim de comunicació universal de béns d'Eslovàquia i sense descendents; havia mort el dia 25 de febrer de 2011, i en el seu últim testament de data 23 de novembre de 2001, elevat a públic davant el notari de Bratislava, en al fill només de la seva dona un edifici a Bratislava.

Resolució de 10 de febrer de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació del registrador de la propietat de Puerto de la Cruz, per la qual se suspèn la inscripció d'una escriptura d'acceptació d'herència d'un causant de nacionalitat eslovaca.

Fecha: 
dijous, 25 febrer, 2021

Pàgines