RESOLUCIÓ JUS/2702/2019, de 21 d'octubre, per la qual es convoca el concurs ordinari núm. 305 per proveir registres de la propietat, mercantils i de béns mobles vacants.

Fecha: 
dijous, 24 octubre, 2019