RESOLUCIÓ JUS/1856/2016, de 21 de juny, dictada en el recurs governatiu interposat per A. C. G., contra la nota de suspensió de la inscripció d'un dret d'ús d'habitatge familiar atribuït per sentència de procediment de guarda i custòdia, del registrador de la propietat titular del Registre de la Propietat de Sitges.

Fecha: 
dimarts, 2 agost, 2016