RESOLUCIÓ JUS/1855/2016, de 21 de juny, dictada en el recurs governatiu interposat pel notari de Barcelona José Eloy Valencia Docasar contra la nota de denegació de la inscripció d'una escriptura de dissolució parcial de comunitat sobre diversos objectes que s'adjudiquen, tots, a dos dels tres comuners els quals compensen en metàl·lic a la tercera, de la registradora de la propietat titular del Registre de la Propietat núm. 22 de Barcelona.

Fecha: 
dimarts, 2 agost, 2016