RESOLUCIÓ JUS/1853/2016, de 21 de juny, dictada en el recurs governatiu interposat pel senyor F. L. A., contra la nota de denegació d'inscripció del testimoni d'una sentència d'aprovació de la proposta de conveni regulador d'extinció de parella estable, del registrador de la propietat titular del Registre de la Propietat de Salou.

Fecha: 
dimarts, 2 agost, 2016