RESOLUCIÓ JUS/1851/2016, de 21 de juny, dictada en el recurs governatiu interposat per E. S. R, D. G. I., S.A. i l'Institut Català del Sòl, contra la qualificació de denegació de la cancel·lació d'uns drets de rabassa morta, de la registradora de la propietat titular del Registre de la Propietat núm. 4 de Manresa.

Fecha: 
dimarts, 2 agost, 2016