RESOLUCIÓ de 31 de març de 2020 pel la qual es modifiquen les bases reguladores del Marc de suport a l'accés al crèdit de les petites i mitjanes empreses, instrumentades mitjançant conveni de col·laboració entre l'Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape), les societats de garantia recíproca i les entitats de crèdit adherides, publicades mitjançant la Resolució de 7 de febrer de al 2020 (Diari Oficial de Galícia nombre 28, de 11 de febrer) (codi de procediment IG535A).

Fecha: 
dimecres, 1 abril, 2020