Resolució de 21 d'octubre de 2019, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, per la qual es convoca concurs ordinari n.º 305 per a la provisió de Registres de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles.

Fecha: 
dijous, 24 octubre, 2019