Resolució de 19 de març de 2020, de la Direcció general de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual s'estableixen les condicions per a la tramitació i contestació a la seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària dels requeriments d'informació a què es refereix l'article 97.5 del Reglament general de recaptació, aprovat pel Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, dirigits a entitats de crèdit i referits a béns immobles.

Fecha: 
divendres, 3 abril, 2020