Reial decret 738/2020, de 4 d'agost, pel qual es modifiquen el Reial decret 304/2004, de 20 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de plans i fons de pensions, i el Reial decret 1060/2015, de 20 de novembre, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores.

Fecha: 
divendres, 7 agost, 2020