Reial Decret 2188/1995, de 28 de desembre, pel qual es desenvolupa el règim del control intern exercit per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.

Fecha: 
dijous, 25 gener, 1996