Presentades a dipòsit els comptes d'una societat anònima degudament aprovades en junta general, es rebutja per la registradora per considerar que la convocatòria no s'ha dut a terme en la forma establerta en els estatuts, és a dir, mitjançant anunci en el «Butlletí Oficial de l' Registre Mercantil »i en diari En establir els socis la regulació dels articles 11 i 12 dels seus estatuts, el que van voler ser substituir la forma legal de convocar la junta general, per al supòsit d'accions nominatives, per la comunicació escrita als accionistes si la llei ho permetés i en els termes en què aquesta ho fes, pel que s'ha d'entendre que sent totes les accions nominatives els estatuts disposen que la convocatòria s'ha de realitzar per qualsevol procediment de comunicació individual i escrita, que asseguri la recepció de l'anunci per tots els socis al domicili designat a l'efecte o en el que consti en la documentació de la societat.

Fecha: 
divendres, 22 febrer, 2019