ORDRE HAP/975/2019, de 26 de juliol, per la qual es dicten normes de presentació de l'autoliquidació a càrrec de l'herència jacent a les successions ordenades mitjançant fiducia.

Fecha: 
dimecres, 14 agost, 2019