Ordre HAC/773/2019, de 28 de juny, per la qual es regula la gestió dels llibres registres en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Fecha: 
dimecres, 17 juliol, 2019