Ordre HAC/13/2020, de 31 de març, per la qual s'adopten mesures urgents en matèria de terminis de presentació i pagament dels Impostos sobre Successions i Donacions i sobre Transmissions i Actes Jurídics Documentats per respondre a l'impacte econòmic del COVID-19

Fecha: 
dimecres, 1 abril, 2020