ORDRE FORAL 95/2019, d'1 de juliol, del Conseller d'Hisenda i Política Financera, per la qual s'aproven, s'estableixen les formes de presentació, l'obligació de declarar, el termini de presentació, la forma de pagament, la presentació de la documentació, així com les condicions generals i el procediment per a la presentació telemàtica per Internet dels models 651 "Impost sobre Successions i Donacions. Successions. Autoliquidació ", 660" Impost sobre Successions i Donacions. Successions. Declaració "i 661" Impost sobre Successions i Donacions. Donacions. Autoliquidació ".

Fecha: 
dilluns, 12 agost, 2019