ORDRE FORAL 45/2020, de 31 de març, de la Consellera d'Economia i Hisenda, per la qual es modifiquen l'Ordre Foral 2/2011, de 24 de gener, referent als models 600 i 605 de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics documentats i l'Ordre Foral 95/2019, de 1 de juliol, referent als models 660, 661 i 651 de Successions i Donacions.

Fecha: 
divendres, 3 abril, 2020