ORDRE FORAL 3/2019, de 20 d'agost, de la Consellera d'Economia i Hisenda, per la qual es regula la gestió i el diligenciat de Llibres registre en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Fecha: 
dijous, 5 setembre, 2019