Ordre ETD/699/2020, de 24 de juliol, de regulació del crèdit renovable i per la qual es modifica l'Ordre ECO/697/2004, de 11 de març, sobre la Central d'Informació de Riscos, l'Ordre EHA/1718/2010, d'11 de juny, de regulació i control de la publicitat dels serveis i productes bancaris i l'Ordre EHA/2899/2011, de 28 d'octubre, de transparència i protecció del client de serveis bancaris.

Fecha: 
dilluns, 27 juliol, 2020