No es poden practicar assentaments registrals, encara que hagin estat ordenats pels tribunals, quan no es compleixin els requisits establerts per la legislació registral, o quan la resolució es refereixi a la constància d'una mesura cautelar o d'una garantia que no només no està prevista en la legislació de l'Registre, sinó que contradiu el que resulta dels propis principis que regeixen la institució registral. La conversió ordenada, que no consta prevista en la legislació hipotecària, de practicar aniria en contra dels principis inspiradors de la legislació registral, que no preveuen que una anotació preventiva de demanda pugui convertir-se en qualsevol altre seient diferent a la inscripció a favor de la persona que adquireixi definitivament el dret anotat.

Fecha: 
dijous, 18 juny, 2020