Mitjançant l'escriptura que és objecte de la qualificació impugnada es va formalitzar un préstec, per finançar l'adquisició pels prestataris, persones físiques, del seu habitatge habitual; i en garantiade la mateixa es va constituir hipoteca sobre la finca. El registrador suspèn la inscripció sol·licitada perquè «No s'incorpora en l'escriptura objecte de qualificació el Codi Identificador del model de contracte de préstec o crèdit que s'ha utilitzat, acreditatiu del seu dipòsit en el Registre de condicions generals de la contractació, ni altres dades que permetin comprovar l'efectivitat del seu dipòsit amb anterioritat a la comercialització del préstec. En el present cas el notari expressa que s'ha comprovat que l'entitat prestadora té dipositades les condicions generals del préstec projectat en el Registre de condicions generals de la contractació. Per això, no pot mantenir-se la qualificació recorreguda.

Fecha: 
dijous, 18 juny, 2020