Mitjançant l'escriptura que és objecte de la qualificació impugnada es va formalitzar un préstec per finançar l'adquisició d'habitatge habitual dels prestataris; i en garantia de la mateixa es va constituir hipoteca sobre tal finca. El registrador oposa per suspendre la inscripció la manca d'incorporació de el codi identificador de el model de contracte de préstec utilitzat, cosa que tot i que s'hagués incorporat no és equivalent a la constància, en l'escriptura qualificada, de l'acompliment de el deure que incumbeix el notari de realitzar la comprovació de l'previ dipòsit de les condicions generals. Per això, aquest defecte no pot ser mantingut.

Fecha: 
dimarts, 10 març, 2020