Mitjançant l'escriptura que és objecte de la qualificació impugnada es va formalitzar la novació d'un préstec concedit per finançar l'adquisició pels dos prestataris, persones físiques, d'un habitatge que es va hipotecar en garantia de l'préstec. La registradora suspèn la inscripció sol·licitada perquè no s'indiquen dades que permetin comprovar l'efectivitat del seu dipòsit amb anterioritat a la comercialització de l'préstec. En el present cas el notari expressa que s'ha comprovat que l'entitat prestadora té dipositades les condicions generals de l'contracte de préstec en el Registre de condicions generals de la contractació. Per això, no pot mantenir-se la qualificació recorreguda.

Fecha: 
divendres, 3 juliol, 2020